OXO- jour fixe in FACTOR 44 Mars 2006
OXO
OXO IS ME BINNENGESCHOTEN ALS EEN PLAUSIBELE TITEL bij toeval VOOR 8E8En VAN DE LAATSTE JOUR FIXE IN Factor 44, EINDIGEN IN SCHOONHEID is een nieuw begin IN EEN ANDERE CONSTELLATIE MET EEN ANDERE VISIE -geen nieuw statement - maar een nieuwe bril EEN TENTOONSTELLING...GEDREVEN IN HET ONBEKENDE, GEEN VOORGEKAUWDE CURATELE open deuren instampende DOORDACHTE PRESENTATIE VAN VERSCHILLENDE KUNSTENAARS... MAAR WAT HET IS...is het, EN NA HET ZIJN MAG DE KRITIEK OPGAAN IN DE SAMENLEVING ALS EEN INTERESSANT SOCIAAL EN GEENGAGEERD debat DAT NIET RELEVANT DE GEVOELENS MOET BEROEREN, MAAR ALS EEN herinnering MISSCHIEN WEL RELEVANT KAN BESCHOUWD WORDEN de tijd zal dit beoordelen IN ZOWEL KWADE ALS GOEDE MOMENTEN. DINGEN VLOEIEN IN ELKAAR...klampen zich vast aan elkaar...GAAN OP IN ELKAAR EN ER ONTSTAAN NIEUWE denkpistes -CREATIES- nieuwe synergie DIE AAN HET TOEVAL OVERGELATEN moet WORDEN, EN WAT MEN HERINNERD IS DE EMOTIE DIE DINGEN KUNNEN TEWEEGBRENGEN, MOOI MEEGENOMEN OF AFSTOTELIJK RICHTING PRULLEBAK DIE DAN VAKKUNDIG GELEDIGD WORDen door art-jutters en bollenmakers. ALLES HEEFT ZIJN PLAATS EN REDEN IN DEZE DRUKKER WORDENDE WERELD waar de DOLLAR EN DE EURO met de yen er tussenin zichzelf zal opblazen TOT EEN NOOIT GEZIEN spektakel, het stendhal syndroom LAAT IK VOOR WAT HET GEWEEST IS onberispelijk en onvoorwaardelijk GRATIS. HET SAMENBRENGEN VAN HEERLIJKHEDEN onder de noemer OXO IS EEN DRUPPEL OP EEN HETE PLAAT vergankelijk MET GENOEGDOENING UITKIJKEND NAAR NIEUWE OPPORTUNITEITEN visionair myope BINNEN EEN CONTEXT. De dagen beginnen langer te worden en het jaar 2006 korter, 2006 EEN SCHARNIERJAAR OP HET SCHERP VAN DE SNEDE van een cutter TUSSEN VOORUITZIEN en TERUGZIEN en zoals steeds er tussenin. met een VERSCHILLENDE INPUT MOET de OUTPUT EXPLOSIEf zijn GENEREREN zonder al te veel administratie en dossiervreterij, OXO SPELEN, veel ingewikkelder moet het niet zijn, MAAR DAN WEL BINNEN de CONTEXT/RASTER. MAATSCHAPPELIJK SLACHTOFFER, geworden DOOR DE DRANG NAAR art
OXOART lowart BETWEENART aldiart PERCEPTART tuttefrutart....
TRANSLATION BY WORLDLINGO
OXO JE A éTé TIRé COMME UN TITRE PLAUSIBLE LORS DE L'OCCURRENCE POUR un DU DERNIER JOUR FIXE DANS LE FACToR 44, FINIR DANS la BEAUTÉ est un nouveau début DANS un AUTRE CONSTELLATIE AVEC une AUTRE VISION - pas de nouvelle assertion - mais une nouvelle lunette une EXPOSITION...FLOTTANT DANS L'INCONNU, PAS DE CURATELLE MÂCHÉE PORTES OUVERTES PRÉSENTATION CALCULÉE ENFONÇANTE DE DIFFÉRENTS ARTISTES... MAIS CE QUE IL EST...si il est, ET APRÈS LA CRITIQUE PEUT ÊTRE SE LEVER DANS LA SOCIÉTÉ COMME INTÉRESSANTE SOCIALEMENT ET GEENGAGEERD LE DÉBAT DE CELA NON-PERTINENT NE DOIT PAS EFFLEURER LES SENTIMENTS, MAIS COMME UN SOUVENIR PEUT-ÊTRE BIEN PERTINENT LE TEMPS PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ CECI JUGER DANS AUSSI BIEN LES MOMENTS FÂCHÉS QUE BONS. LES CHOSES COULENT DANS LUI...cramponner lu'à lui...SE LÈVE DANS LUI ET SURGIT NOUVEAU SI DENKPISTES - LES CRÉATIONS - NOUVELLE SYNERGIE QUI DOIT ÊTRE LAISSÉE À L'OCCURRENCE, ET CE QUE ON EST RAPPELÉ L'ÉMOTION QUI POSTULE PEUVENT PROVOQUER, OU REPOUSSAMMENT la DIRECTION poubel EMMENÉE BIEN QUI ALORS WORDen VIDÉ COMPÉTEMMENT art-jutters et les réalisateurs de boule. TOUT A l'ENDROIT ET la RAISON DANS CET IMPRIMEUR MONDE ÉTANT où le DOLLAR ET l'EURO avec le yen N'ONT JAMAIS ÉtÉ VUS entre les deux soi-même gonfler JUSQU'à un palan de lard, le stendhal syndrome ME LAISSE POUR CE QUE IL EST impeccablement et inconditionnellement GRATUIT. RÉUNIR LES HEERLIJKHEDEN EN DESSOUS DU DÉNOMINATEUR OXO EST UNE GOUTTE SUR UNE PLAQUE BRÛLANTE AVEC LE GENOEGDOENING VERS LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS MYOPE VISIONNAIRE FAISANT ATTENTION ÉPHÉMÈRE AU SEIN D'UN CONTEXTE. Les jours commencent être plus longs et l'an 2006 plus plus courtement, 2006 SCHARNIERJAAR SUR AIGUISE de la COUPURE d'un cutter ENTRE REGARDER DEVANT SOI et SE REMÉMORE toujours entre les deux et comme. avec un INPUT DIFFÉRENT l'OUTPUT DOIT ÊTRE GÉNÉRÉ EXPLOSIEf sans déjà trop d'administration et dossiervreterij, OXO JOUE, beaucoup de façon compliquée ne doit pas être lui, MAIS OU BIEN AU SEIN DU CONTEXTE/POUR. LA VICTIME SOCIALE, PAR la TENDANCE VERS art
OXOART lowart BETWEENART aldiart PERCEPTART tuttefrutart....
TRANSLATION BY WORLDLINGO
OXO BIN ICH INNEN ALS PLAUSIBLER TITEL AUF WAHRSCHEINLICHKEIT FÜR Das LETZTE JOUR FIXE IN FAKTOR 44 GESCHOSSEN WORDEN, ENDE IN DER SCHÖNHEIT ist ein neuer Anfang IN EINEM ANDEREN CONSTELLATIE MIT EINEM ANDEREN ANBLICK - keine neue Aussage - aber einer neuen optischen Vorrichtung ein TENTOONSTELLING...GESCHWOMMEN IN UNBEKANNTE PERSON, KEINE PRED-CHEW TREUHÄNDERSCHAFT GEÖFFNETEN TÜREN, DIE IN ERRECHNETE DARSTELLUNG EINIGER KÜNSTLER... RAMMEN ABER WAS ES... ISTes ist, UND NACHDEM KRITIK SEIN KANN, GEHEN SIE OBEN IN DIE GESELLSCHAFT ALS INTERESSIEREN SOZIAL UND GEENGAGEERD DEBATTE, DENEN NICHT RELEVANT DIE GEFÜHLE BERÜHREN MUSS, ABER, DA Ein RELEVANTES GEDÄCHTNIS MÖGLICHERWEISE Die ZEIT BETRACHTET WERDEN KANN, SETZT DIESES In den VERÄRGERTEN UND GUTEN MOMENTEN Fest. SACHEN FLIESSEN IN EINANDER...miteinander anhaften selbst...IN EINANDER UND ENTSTEHEN NEUES DENKPISTES - KREATIONEN - HINAUFGEHEN NEUE SYNERGIE, DIE DIE WAHRSCHEINLICHKEIT ÜBERLASSEN WERDEN MUSS, UND WAS MAN ERINNERT WIRD, DAS GEFÜHL, DAS ERBITTET, HERVORBRINGEN KANN, FREUNDLICH MITGENOMMEN ODER REPULSIVELY RICHTUNG Schmutz LASTKAHN, DEM DANN SKILLEDICALLY WORDen kunst-jutters und Kugelhersteller LEERTE. ALLES HABEN PLATZ UND GRUND IN DIESER DRUCKER-WERDENEN WELT, in der der DOLLAR UND der EURO mit den Yen NIE GESEHENE tussenin selbst Explosion ZU einer Speckhebemaschine GEWESEN SIND, der stendhal Syndrom URLAUB I FÜR WAS ES IST, IST impeccably und unbedingt FREI. HEERLIJKHEDEN UNTER Dem NENNER ZUSAMMENZUBRINGEN, der OXO Ist, IST Ein TROPFEN AUF Einem HEISSE PLATTE VERDERBLICHEN MYOPE VISIONÄR MIT GENOEGDOENING, das HERAUS ZU NEUEM OPPORTUNISMS INNERHALB Eines KONTEXTES SCHAUT. Die Tage beginnen geworden länger und das Jahr 2006 kürzer, 2006 SCHARNIERJAAR SCHÄRFEN AN vom SCHNITT des Scherblockes ZWISCHEN, UM VORAN ZU SCHAUEN und WIEDER ZU SEHEN und tussenin immer dort zu mögen. mit einem ANDEREN EINGANG MUSS das OUTPUT sein ERZEUGEN EXPLOSIEf ohne bereits zu viel Leitung und dossiervreterij, OXOSPIEL, viel schwieriger haben Sie nicht sei es, ABER ODER INNERHALB DES KONTEXTESFÜR. SOZIALOPFER, geworden DURCH das DRANG zur kunst
OXOART lowart BETWEENART aldiart PERCEPTART tuttefrutart....